Giúp cân bằng lượng chất dinh dưỡng trong đất

"HB-101" có chứa rất nhiều chất saponin cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng, nước, khoáng sản (ion) cho các vi sinh vật.

Nhờ nó mà các vi sinh vật (vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại), cân bằng được các chất dinh dưỡng.

Trở lại