KẾT QUẢ SỬ DỤNG HB - 101 TRÊN CÂY HÀNH TÍM ĂN LÁ TẠI BÌNH THUẬN

Nồng độ HB – 101 được sử dụng là 1 mL/L  (1/1.000) trong điều kiện canh tác bình thường.

Ở nghiệm thức có nhúng củ và kết hợp phun HB-101 lên cây 2 lần cho năng suất thương phẩm là 38,9 tấn/ha (không sử dụng HB-101 29,98 tấn/ha),lợi nhuận đạt 74.620.000 đ/ha với tỷ suất lợi nhuận là 0,47.

Ở nghiện thức phun 04 lần, năng suất thương phẩm đạt 47,4 tấn/ha (tăng 11,6 tấn/ha so với phun nước); lợi nhuận là 123.220.000 đ/havới  tỷ suất lợi nhuận là 0,76.

 tl_files/files/news/19893578_2316293458596113_1208743460_o.jpg

Thời gian thực hiện: từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016 tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin của Lê Thị Tuyết Trinh, (luận văn thạc sỹ 2017, trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh).

 

Trở lại